Short Courses

DICT Training aims to provide relevant, practical computer training courses to help our customers learn to use the most commonly applied DICT supported software and systems. Instructor-led courses are practical, hands-on sessions while customized training courses can be developed according to the specific training needs of a department.

Web Hosting and Maintenance Skills Course

COURSE OBJECTIVES

This course teaches you the basic concepts of web hosting and gives you practice (on real environment) setting up and managing a hosting account.

SKILLS TAUGHT

 • How to setup a domain name and hosting account
 • How to configure and use FTP, SFTP and SSH
 • How to configure email accounts?
 • How to setup MySQL databases?
 • Creating subdomains on one main domain
 • How to install a Content Management System?
 • Best practices for hosting security

TOPICS COVERED

 • TOPIC 1: Web Hosting
 • TOPIC 2. Hosting Control Panels
 • TOPIC 3: Domain Name System (DNS)
 • TOPIC 4: Domain Names
 • TOPIC 5: File Transfers
 • TOPIC 6: Databases
 • TOPIC 7: Content Management Systems
 • TOPIC 8: Email
 • TOPIC 9: Security
 • TOPIC 10: Selling Web Hosting

COURSE DURATION:   

          5 Days

WHO SHOULD ATTEND?

 • ICT officers
 • Students
 • Any other person who want to learn how to host and manage hosted website.

NOTE: No prior Knowledge of programming skills is required.

COURSE FEE:– 

CUSTOMIZED TRAINING
This training can also be customized for your institution upon request. You can have it delivered your preferred location

MEANS OF PAYMENT

Payment is made through Government Electronic Payment Gateway (GePG) using Control Number:.

HOW TO REGISTER

Anyone interested to participate in this training or requesting more details should request an invitation letter  or inquire through the provided email and contacts below;E-mail: webmaster@mzumbe.ac.tz or Contact:Mr.Joseph Z Kiphizi(Training organizer through :+255 762417904 || +255 683 846730)Mr. Senzota Kivaria(Head of Software Development Department:+255756481410)


MAFUNZO YA NAMNA BORA YA KUANDAA,KUTUNZA, KUHIFADHI NA KUSAMBAZA NYARAKA ZA KIELETRONIKI NA KUTUMIA MIFUMO YA TEHAMA SERIKALINI KWA USAHIHI

Chuo Kikuu Mzumbe ni taasisi yenye dhamana ya kuendesha mafunzo katika taasisi za umma. Kwa kutambua umuhimu na wajibu wa watumishi kwa taasisi za umma katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku katika kazi, Chuo Kikuu Mzumbe tawi la  Morogoro kimeandaa mafunzo ya siku tano kwa wafanyakazi wa taasisi za Umma.Ingawa kuna watu wengi wanaopenda kutumia tehama maofisini, uelewa juu ya matumizi sahihi ya tehama bado unaonekana kuwa mdogo. Wadau wote wa Tehama wanatakiwa wafundishwe vizuri juu ya ulinzi na usalama wa mitandao, suala zima la kutuma na kupokea taarifa kupitia njia mbalimbali za tehama, ikiwa ni pamoja na kuelewa Sheria ya Mitandao iliyoanza kutumika rasmi tarehe 1 septemba 2015 (The Cyber Crimes Act, 2015).Kwa mujibu wa kifungu cha 21(1), ambacho kinamtaka mtoa huduma za mtandao kutoa habari zake pale serikali itakapozihitaji, ni vyema, watumaji, wapokeaji na wasimamizi wa masuala ya mitandao katika jamii/taasisi wawe na uelewa juu ya usalama wao na usalama wa taarifa zao.Watu wanoweza kupata athari ya moja kwa moja katika kazi zao za kila siku maofisini, ni pamoja na Maafisa Utumishi, Wauguzi, Madaktari, Wahasibu,  Makatibu Muhtasi,  Afisa Ugavi, Makatibu Mahsusi,Katibu Myeka, WatunzaKumbukumbu na Wahudumu.Jambo la muhimu la kufanya ni kuwapa ujuzi na mbinu ili waweze kupata nafasi ya kujua masuala mazima ya tehama na matumizi yake sahihi maofisini. Kwa hiyo, kozi hii inafanywa ili kutoa ujuzi na stadi zinazohitajika ili kuwawezesha wanaotumia mitandao katika ofisi zao kupata nafasi bora ya kulitumikia taifa lao kwa weledi, ufasaha na usalama zaidi wa Mtandaoni.MADA ZITAKAZOTOLEWAMafunzo haya yameandaliwa mahususi kwa wafanyakazi wa Ofisi mbalimbali za serikali na binafsi, ili kuwawezesha kupata ujuzi wa misingi ya matumizi sahihi ya mifumo ya Tehama mahala pa kazi kama kama ifuatavyo:-

 • Ulinzi na usalama katika mifumo ya Tehama (Data Security)
 • Encryptions and Description of Advanced Office Application Offices-Practical
 • Kutuma taarifa kwenye mifumo ya Tehama (uploading/sending of secured data to the Information Systems)
 • Sheria ya Mitandao (The cyber-crimes Act, 2015)
 • Matumizi salama ya Taarifa na namna bora ya kutunza, kupokea na kusambaza Taarifa.
 • Utunzaji sahihi wa taarifa kwenye mifumo (Data storage, Backups and Mirroring)
 • Matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii  kuleta ufanisi katika utendaji wa kazi za Maofisini.

Mafunzo haya yatatolewa kwa njia ya nadharia na vitendo.SIKU: Mafunzo haya yatafanyika kwa muda wa siku tano (5), kwa mpango ufuatao;

 •  Venue : Morogoro
 • Venue : Mwanza
 • Venue : Morogoro
 •  Venue :Arusha

GHARAMA KWA KILA MSHIRIKI:Tsh. 500,000/= Gharama hizi zitajumuisha, Chai, Ukumbi, Makabrasha, vyeti, ada ya taasisi na wawezeshaji. Pia malazi yanapatikana karibu na Mazingira ya eneo la mafunzo kwa bei nafuu.MALIPO: Malipo yote yafanyike kwa KUTUMIA CONTROL NUMBER:994180048405.            KWA MAWASILIANO:

 • Dr. Almas S. Maguya ( Mkurugenzi wa Kitivo cha TEHAMA simu 0785 350 317 )
 • Mr. Alexander R. Benedicto (Mratibu wa Mafunzo, kwa  simu 0716 392 304)

Washiriki wanatakiwa kuthibitisha kwa simu/kutuma pay in slip kwenye   e-mail albenedicto@mzumbe.ac.tz au WhatsApp Namba: 0716392304 siku tano kabla ya tarehe ya kuanza mafunzo.


COMPUTER LITERACY COURSE-BEGINERS LEVE (COURSE STARTS DECEMBER1,2020 – MARCH 2021 FOR MU STUDENTS) 

 COMPUTER LITERACY COURSE-BEGINERS LEVEL 

 This course provides you a great entry point into the world of Information Technology, introducing you to the basic computer skills used in the majority of modern workplaces.Concepts taught under this course are the use of devices, file creation and management, networks, data security and Health practices when working with computer.After completion of this course, you will be able to understanding how computers work and operate as well as do your daily official, home, school, business works easily and accurately with high speed. In addition, you will gain knowledge of safety computer handling practices as well as data kept into your computer.

                                  COURSE DURATION

It is a Two (2) weeks course (Four hours per day).Training will start From December  1, 2020 – March 31, 2021 in which will have two batches per each month

HOW TO REGISTER FOR THIS COURSE

Contact:Mr. Joseph Z Kiphizi(Training organizer through: +255 683 846730)Mr. Senzota Kivaria(Head of Software Development Department: +255756481410)

COURESE FEE AND MEANS OF PAYMENT

Course Fee is Tsh.50, 000/= per participant covering Training material, venue and certificate.

COURSE OUTCOMES

After completion of this course, Successful candidates will be able to:

 • Understand key concepts relating to IT, computers, devices and software.
 • Start up and shut down a computer.
 • Work effectively on the computer desktop using icons, windows.
 • Adjust the main operating system settings and use built-in help features.
 • Create a simple document and print an output.
 • Know about the main concepts of file management and be able to efficiently organise files and folders.
 • Understand key storage concepts and use utility software to compress and extract large files.
 • Understand network concepts and connection options and be able to connect to a network.
 • Understand the importance of protecting data and devices from malware and of backing up data.
 • Recognise considerations relating to green IT, accessibility and user health.

COURSE CONTENT

 • Computer Hardware and  Peripherals
   • Define the term Information and Communication Technology
   • Identify different types of ICT services/uses like Internet services, mobile technology, and office productivity applications.
   • Define the term hardware.
   • Identify the main types of computers like desktops, laptops, tablets.
   • Identify the main types of devices like smartphones, media players, and digital cameras.
   • Define the terms processor
   • Random Access Memory (RAM), storage. Understand their impact on performance when using computers and devices.
   • Identify the main types of integrated and external equipment like printers, screens, scanners, keyboards, mouse/trackpad, webcam, speakers, microphone, docking station.
   • Identify common input/output ports like USB, HDMI.
 • Computer Software and Software Licensing
   • Define the term software and distinguish between the main types of software like operating systems, applications. Know that software can be installed locally or available online.
   • Define the term operating system and identify some common operating systems for computers and devices.
   • Identify common examples of applications like: office productivity, communications, social networking, media, design, mobile applications.
   • Define the term End-User License Agreement (EULA). Recognise that software must be licensed before use.
   • Outline the types of software licenses: proprietary, open source, trial version, shareware, freeware.
 • Working with Computer
   • Start Up, Shut Down 
 • Start a computer and log on securely using a user name and password.
 • Log off, shut down, restart a computer using an appropriate routine
 • . Desktop, Icons, Settings
 • Outline the purpose of the desktop and the task bar.
 • Identify common icons like those representing files, folders, applications, printers, drives, shortcuts/aliases; recycle bin/wastebasket/trash.
 • Select and move icons.
 • Create, rename, move, and delete a shortcut/alias.
 • Using Windows
 • Identify the different parts of a window: title bar, menu bar, toolbar, ribbon, status bar, scroll bar.
 • Open, collapse, expand, restore down, maximise, resize, move, close a window
 • Switch between open windows.
   • Tools and Settings
 • Use available help functions.
 • View the computer’s basic system information: operating system name and version number, installed RAM.
 • Change desktop configuration settings: date and time, volume settings, background, resolution.
 • Change, add, remove keyboard language. Change default language.
 • Shut down a non-responding application.
 • Install, uninstall an application.
 • Connect a device (USB flash drive, digital camera, media player) to a computer. Disconnect a device using an appropriate routine.
 • Capture a full screen, active window.
 • Working with Text
 • Open, close a word processing application
 • Open,close files
 • Enter text into a document.
 • Copy, move text within a document, between open documents.
 • Paste a screen capture into a document
 • Save and name a document.
 • Printing  
 • Install, uninstall a printer. Print a test page
 • Set the default printer from an installed printer list.
 • Print a document from a word processing application.
 • View, pause, restart, and cancel a print job.
 •  File Management
 • Understand how an operating system organizes drives, folders, files in a hierarchical structure. Navigate between drives, folders, sub-folders, files
 • Display file, folder properties like: name, size, location
 • Change view to display files and folders like: titles, icons, list, details.
 • Identify common file types like: word processing, spreadsheet, presentation, portable document format (pdf), image, audio, video, compressed, executable files.
 • Open a file, folder, drive.
 • Recognise good practice in folder, file naming: use meaningful names for folders and files to help with searching and organisation.
 • Create a folder.
 • Rename a file, folder.
 • Search for files by properties: all or part of file name using wildcards if necessary, content, date modified.
 • View list of recently used files.
 • Organizing Files and Folders
 • Select individual, adjacent, nonadjacent files, folders
 • Select individual, adjacent, nonadjacent files, folders.
 • Copy, move files, folders between folders, drives.
 • Delete files, folders to the recycle bin/wastebasket/trash and restore to original location
 • Empty the recycle bin/wastebasket/trash
 • Storage and Compression
 • Identify the main types of storage media like: internal hard disk, external hard disk, network drive, CD, DVD, Bluray Disc, USB flash drive, memory card, online file storage.
 • Identify file size, folder size, storage capacity measurements like: KB, MB, GB, TB.
 • View available space on a storage device.
 • Understand the purpose of file, folder compression
 • Compress files, folders.
 • Extract compressed files, folders to a location on a drive.
 • Network Concepts
 • Define the term network. Outline the purpose of a network: to share, access data and devices securely.
 • Define the term Internet. Identify some of its main uses like: World Wide Web (WWW), VoIP, e-mail, IM.
 • Define the terms intranet, virtual private network (VPN) and identify their main uses.
 • Understand what transfer rate means. Understand how it is measured: bits per second (bps), kilobits per second (kbps), megabits per second (mbps), gigabits per second (gbps).
 • Understand the concepts of downloading from, uploading to a network.
 • Identify the different options for connecting to the Internet like: phone line, mobile phone, cable, wi-fi, wi-max, satellite.
 • Define the term Internet Service Provider (ISP). Identify important considerations when selecting an internet subscription option like: upload speed, download speed and quota, cost.
 • Recognise the status of a wireless network: protected/secure, open.
 • Connect to a wireless network
 • Computer and Data Security
 • Recognise good password policies like: create with adequate length, adequate character mix, do not share, change regularly.
 • Define the term firewall and outline its purpose.
 • Understand the purpose of regularly backing up data to a remote location
 • Recognise the importance of regularly updating software like: anti-virus, application, operating system software.
 • Understand the term malware. Identify different types of malware like: virus, worm, Trojan, spyware.
 • Be aware how malware can infect a computer or device.
 • Use anti-virus software to scan a computer.

9. Health and safety when working with computers

 • Recognise ways to help ensure a user’s well-being while using a computer or device like: take regular breaks, ensure appropriate lighting and posture.
 • Recognise computer and device energy saving practices: turning off, adjusting automatic shutdown, backlight, and sleep mode settings.
 • Identify some options available for enhancing accessibility like:

voice recognition software, screen reader, screen magnifier, on-screen keyboard, high contrast.


COMPUTER LITERACY COURSE-Intermediate Level (COURSE STARTS DECEMBER1,2020 – MARCH 2021 FOR MU STUDENTS) 

 COMPUTER LITERACY COURSE-Intermediate Level 

This course enable you to develop your computer skills in using different applications such as word processing, spreadsheets, presentations and databases. In addition to that, you will learn how to use various online collaboration tools such as using drive to store your data, setting online calendar and meeting, using online docs and spreadsheets when doing your daily duties.

                                COURSE DURATION

It is a Four (4) weeks course (Four hours per day).Training will start From December 1, 2020 – March 30, 2021 in batches.

HOW TO REGISTER FOR THIS COURSE

Contact:Mr. Joseph Z Kiphizi(Training organizer through: +255 683 846730)Mr. Senzota Kivaria(Head of Software Development Department: +255756481410)

COURESE FEE AND MEANS OF PAYMENT

 Course Fee is Tsh.115, 000/= per participant covering Training material, venue and certificate.

  COURSE OUTCOMES

After completion of this course, Successful candidates will be able to:

 • Work with presentation software.
 • Use a word processing application.
 • Create, organise and operate a database.
 • Work and use different spreadsheets software in various applications.
 • Understand the key concepts relating to online collaboration and cloud computing.

 COURSE CONTENT

 • Power Point Presentation
   • Working with presentation
   • Creating presentation(slides and presentation views)
   • Working with Text on slides (formatting, lists and tables).
   • Working with charts on presentation (using charts and organizing charts).
   • Working with graphical objects (Inserting and Drawing objects on slides).
 • Word Processing
 • Microsoft word basics
 • Editing documents
 • Formatting Text
 • Formating pages.
 • Working with tables.
 • Introduction to Databases
 • Introduction to databases.
 • Creating Tables.
 • Retrieving information.
 • Forms
 • Reports
 • Basics of Online collaboration Tools
 • Online calender
 • Online meeting
 • Drive
 •  Spreadsheets
 • MS excel Basics
 • Editing Worksheet
 • Formatting Cell
 • Formatting worksheet
 • Working with Formula

COMPUTER LITERACY COURSE-ADVANCED LEVEL

 COMPUTER LITERACY COURSE-ADVANCED LEVEL

 This course provides will enable you to perform advanced actions in four of the most commonly used applications: Word processing, Spreadshed, Powerpoint presentation and Databases. In addition to that, you will be introduced to digital marketing, Computer remote connectivity solutions (Team Viewer), Project management skills and how to use Git (for expected computer programmers).This course is for user who needs to demonstrate an in depth knowledge of these applications in their job role.

                                  COURSE DURATION

It is a Four (4) weeks course (Four hours per day)Training will start From December  1, 2020 – March 30, 2021

HOW TO REGISTER FOR THIS COURSE

Contact:Mr. Joseph Z Kiphizi(Training organizer through:  +255 683 846730)Mr. Senzota Kivaria(Head of Software Development Department: +255756481410)

COURESE FEE AND MEANS OF PAYMENT

 Course Fee is Tsh.150, 000/= per participant covering Training material, venue and certificate.

  COURSE OUTCOMES

After completion of this course, Successful candidates will be able to:

 • Use advanced features of excel, power point presentation and Database.
 • Use various digital marketing tools to promote business.
 • Give support to remote computers at office from home.
 • Use distributed version-control system for tracking changes in source code during software development as well as track changes in any set of files.

 COURSE CONTENT

 • Advanced word Processing
   • Quick styles
   • Use templates
   • Use graphics
   • Auto correction
   • Auto formatting
   • Referencing
   • Table of contents
   • Compare documents
   • Document Security
   • Set water maker
 • Advanced Power Point presentation
   • Presentation Planning.
   • Managing Presentations.
 • Advanced Spreadsheet
 • Data Filtering
 • Data sorting
 • Data validation
 • Data ranges
 • Using themes
 • Using templates
 • Data tables
 • Pivot tables
 • Using Macros
 • Advanced formula
 • . Advanced Database
 • Tables and Relationships.
 • Queries
 • Forms
 • Reports
 • Basics of Digital marketing tools
 • Social media marketing.
 • Email marketing
 • SEO
 • YouTube Marketing
 • Content marketing
 • Project Management
 • Introduction to project management
 • Project management tools.
 • Remote access tools
 • Team Viewer
 • Remote Desktop
 • Basics of Version control(Git)
 • Bitbucket
 • GitHub

Consultants

DICT  offers a comprehensive range of web application consulting services. Сreating and delivering custom web applications, we assist businesses in different domains to keep up with the times and effectively reach their target audience.  For each project, our consultants gain deeper insight into the client’s business needs to ensure mutually beneficial cooperation and deliver an individual web solution in the end.

Website Maintenance / Update Services

 • Do you running a website for your business but you don’t have employed IT expert who regularly updates and maintains your website?
 • Do you want to run a website but you cant afford to employ IT expert who will regularly maintain and update your website?
 • Do you already have a website designed  by other designer and you need help fixing a few things?
 • Have you tried to do updates on your website but things didn’t work out as you intended??

Mzumbe University through its Directorate of Information and Communication Technology can help you maintaining such sites.We offer website maintenance on a pay as you go basis or monthly contracts depending on your maintenance needs. you can contact and request a quote for your specific website by email us at webmaster@mzumbe.ac.tzOur Website Maintenance and Updates involves:1. Keeping your website up-to-date:Content editing mostly is accomplished by  updating  information, such as changes in employee information,Changes in services  you offer at you company,organization or institution,New events or News ,you have new products,changes of price, announcements and any other information that we will keep your website visitors  informed.Most website updating activities we can do for you includes:-

 • Add new client supplied Images to the website
 • Replace old images with new ones.
 • Adding New announcements to your website
 • Adding New pages.
 • Posting events and  news to your website
 • Creating articles  in different formats(pdf,docs,html)
 • Modify Website Content

2. Maintaining & managing your site:Regularly monitoring security of your website and recommend new security measure  to insure that new security features are implemented from time to time.


Website design/Re-design

We offer professional website design,re-design and development  consultancy services . Poorly performing websites needs overhaul of  content, structure and layout to make it an effective business  marketing tool.We design and develop websites in the following categories:

   • E-Commerce website (eg Furniture,Restaurants,Fashion,Shops,Hardware store etc)
   • Personal websites(For Politicians,educators,celebrities,Preachers,Authors,journalists,presenters etc)
     1.  Resume – for job hunt.
     1.  
     1. Blog – to share design inspiration, to communicate with others.
     1.  
     1.  Portfolio –  display designer’s work.
     1.  Personal brand – to get known, get famous and get more opportunities.
     1.  Online shop – for commercial.
     1.  Gallery – a collection of designer’s work or writing stuff or demos
   • Learning Institution websites
     1. Schools(Nursery ,primary and secondary school’s) websites.
     1. Colleges.
     1. University
     1. Online courses center.
   • N.O.G’s websites
   • Hotel website
   • Tours and Travel website
   • Business
   • Law Firm

Software development solutions

DICT is a premier software development consultant in Tanzania specializing in customized software applications. We have expertise in PHP framework “Laravel” and Python framework “Django”,JavaScript,and Bootstrap technology. We are committed towards providing best software solutions crafted for user needs which increase client’s business and Return On Investment.At DICT  we have a professional and knowledgeable technical team. It comprises of Project Managers, Technical leads and  Software developers . Our team follows a structured approach for any application development. Our Software application development process includes all the phases of software development life cycle right from the requirement gathering, feasibility study, System analysis, software design, coding, testing, integration, implementation, operations till maintenance and post deployment documentation and support.For any inquiry,Reach us through software-dept@mzumbe.ac.tz


Django Developers

We have  professional Python based framework”Django” development services, We  offers a diverse range of Python solutions to  client. Our Python developers provide programming solutions based on their customized requirements.Some of our Django Developed systems:1.Mzumbe University Online Admission Portal( http://admission.mzumbe.ac.tz)2.Mzumbe University Alumni website(http://alumni.mzumbe.ac.tz)


Laravel Developers

We have Best Laravel Developers for system & Application Development.Hire Laravel Developers from us For Expressive and Beautiful CodingSome of our Laravel Developed systems:

For any inquiry,Reach us through software-dept@mzumbe.ac.tz


[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-1p594′